Systemová GSM brana pre POWER

GSM / GPRS komunikátor pre ústredňu POWER, umiestňuje sa priamo do krytu k ústredni

Vlastnosti :

  • GPRS pre prenos na PCO SG-System I, SG-System II alebo SG-System III s TCP / IP kartou
  • umožňuje vzdialené programovanie a dohľadu ústredne POWER a IP komunikátora pomocou software DLS V (nie je nutná verejná IP adresa).
  • Podporuje odosielanie SMS správ zákazníkovi (až na 8 tel. čísiel).
  • Umožňuje ovládať ústredňu pomocou SMS 

Rozšírenie Vašeho alarmu

Zvíšte si jednoducho úroveň  Vašeho  bezpečnostného  zariadenia o sms a  ovládanie . 

 
 
Oddělovač