Inim electronics

 

IFM4R

na sklade
Modul 4 bezpotenciálových reléových výstupov systému Praesidia
Inim electronics IFM4R  

IFMDIAL

na sklade
Modul telefónneho komunikátora pre ústredňu Praesidia
Inim electronics IFMDIAL  

IFMEXT

na sklade
Modul hasenia IFMEXT
Inim electronics IFMEXT  
 

IFMLAN

do 30 dní
Modul pre pripojenie do siete LAN, RS232 a RS485
Inim electronics IFMLAN  

IFMNET

na sklade
Modul pre pripojenie ústredne do siete Hornet
Inim electronics IFMNET  

IL0010

do 30 dní
Externí signalizace
IL0010  
 

INA-55-701

root.dost-novinka
na objednávku
Kabel a software pro hlásiče ING a INE
Inim electronics INA-55-701  

INA55-108

na sklade
Adaptér pro aplikaci kalibračního plynu
Inim electronics INA55-108  

INA55-109

na sklade
Držák pro montáž detektorů řady INE7
Inim electronics INA55-109  
 
 
Oddělovač