Zmena v povoľovaní ústrední DSC v cloude

 Mobilná aplikácia Alarm Install:

  • Mobilná aplikácia pre povolenie DSC ústredne v cloude / užívateľskej mobilnú aplikáciu Connect Alarm - činnosť sa vykonáva iba raz (ak sa nezmení inštalačný kód).
  • Umožňuje plné programovanie a diagnostiku DSC / Visonic ústredne - prístup technika musí povoliť správca v jeho aplikácii Connect Alarm.
  • Odporúčame použiť pre mobilnú aplikáciu Alarm Install inú emailovú adresu, než pre aplikáciu Connect Alarm.

 

 
 
Oddělovač