Certifikácia EPS Previdia compact

08. 11. 2023

 Schválenie EPS Previdia compact na použitie na železničnej dopravnej ceste.

 Systém EPS Previdia Compact bol skúšobnou prevádzkou úspešne otestovaný a schválený pre použitie na železnici v Českej republike.

Odbor zabezpečovacej a telekomunikačnej techniky Správy železníc vydal "Súhlas s použitím výrobku EPS Previdia Compact na železničnej dopravnej ceste vo vlastníctve štátu" a "Schvaľovací list technických podmienok pre výrobok EPS Previdia Compact"

Oba dokumenty sú k dispozícii u obchodných zástupcov Kelcom International.

 
 
Oddělovač