Certifikácia systému detekcie plynu Firelite

 S radosťou oznamujeme, že sme úspešne ukončili proces certifikácie systému detekcie plynu Firelite na TZÚS. Výsledkom je Certifikát a Stavebné technické osvedčenie.

 Ústredňu Firelite možno použiť ako riadiacu jednotku pre pripojenie hlásičov plynu, dymu, teploty a manuálnych hlásičov požiaru v normálnom i klasifikovanom prostredia. V miestach inštalácie detekcie plynu môže systém Firelite poslúžiť aj ako elektronická požiarna signalizácia s rozlíšením signálov Požiarny alarm, Detekcia plynu.

 Najčastejšie detekcia sa týka zemného plynu, LPG, CO a benzínových výparov, systém Firelite ale umožňuje aj detekciu špeciálnych plynov a výparov (Pentán, Hexán, Nonan, Acetón, Amoniak a mnoho ďalších.) V maximálnej konfigurácii je možné k ústredni pripojiť až 36 detektorov plynu .

 Bližšie informácie o systéme Firelite GAS 20 nájdete tu:

https://www.kelcom.cz/inim-electronics-firelite-gas-20-4216.html

 

 Stavebné technické osvedčenie je k dispozícii na tomto odkaze.

 
 
Oddělovač