INIM Fire Cloud

 Novinka v oblasti správy inštalácií EPS, určená pre inštalačné firmy alebo pre osoby zodpovedné za prevádzku a správu EPS. Fire cloud podporuje ústredne Previdia Max a Previdia Compact

Inštalačným pracovníkom umožňuje:

Vzdialenú kontrolu systému EPS
Okamžitú informáciu (notifikáciu) o neštandardných stavoch systému (alarm, porucha)

Vzdialené ovládanie systému:

  • reset ústredne
  • utíšenie sirén
  • vypnutie / zapnutie prvku na linke, zóny, výstupu
  • kontrola jednotlivých hlásičov - zaprášenie, momentálna analógová hodnota, teplota
  • ovládanie výstupov
  • uľahčenie pravidelných kontrol
  • prezeranie pamäte udalostí

Zodpovedným osobám (správcom systému) umožňuje:

Vzdialenú kontrolu
Spracovanie informácie o alarme, poruche
Prehliadanie pamäte udalostí
Ďalšie funkcie nastavenej pri inštalácii

Pre jednoduchú identifikáciu miesta alarmu je možné vložiť mapy inštalácie, na ktorých sa zobrazí umiestnenie hlásiča v alarmu.
Pre vzdialenú verifikáciu alarmu je možné nainštalovať ONVIF kamery, pri alarme aplikácia zobrazí online záber z miesta alarmu.

Aplikácia generuje okamžité notifikácia smartphonu. Inim fire cloud navyše môže odosielať informačný e-maily o zvolených udalostiach na nastavenej adresy.

Pre použitie aplikácie inim fire je nutná registrácia na stránke my.inimcloud.com a získanie identifikačného čísla, ktoré sa používa pre prihlásenie systému Previdia do služieb inim fire cloud.

V mieste inštalácie je nutné IP pripojenie k Internetu. Pevná IP adresa sa nepožaduje.

Aplikácia inim fire je v českom jazyku a je zdarma k stiahnutiu:

 

 

 

Ukážky z aplikácie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oddělovač