inim fire

08. 11. 2023

 Nová verzia aplikácie pre správu inštalácií EPS, určená pre inštalačné firmy alebo pre osoby zodpovedné za prevádzku a správu EPS. Inim fire podporuje ústredne Previdia Max a Previdia Compact

Nová verzia podporuje aj ústredne Previdia Ultravox a správu evakuačného rozhlasu. Súčasne bol upravený a vylepšený preklad do slovenčiny.

Inim cloud my.inimcloud.com pre registráciu užívateľov a ústrední bol preložený do slovenčiny. Zapnite si slovenčinu v nastavení Vášho účtu.

 Aplikácia Inim fire využíva službu cloud prevádzkovanú výrobcom Inim electronics.

Novinka v oblasti správy inštalácií EPS, určená pre inštalačné firmy alebo pre osoby zodpovedné za prevádzku a správu EPS. Fire cloud podporuje ústredne Previdia Max a Previdia Compact

Inštalačným pracovníkom umožňuje:

 • Vzdialenú kontrolu systému EPS
 • Okamžitú informáciu (notifikáciu) o neštandardných stavoch systému (alarm, porucha)


Vzdialené ovládanie systému:

 • reset ústredne
 • utíšenie sirén
 • vypnutie/zapnutie prvku na linke, zóny, výstupe
 • kontrola jednotlivých hlásičov - zaprášenie, momentálna analógová hodnota, teplota
 • ovládanie výstupov
 • uľahčenie pravidených kontrol
 • prezeranie pamäte udalostí


Zodpovedným osobám (správcom systému) umožňuje:

 • Vzdialenú kontrolu
 • Spracovanie informácie o alarme, poruche
 • Prezeranie pamäte udalostí
 • Ďalšie funkcie nastavené pri inštalácii


Pre ľahkú identifikáciu miesta alarmu je možné vložiť mapy inštalácie, na ktorých sa zobrazí umiestnenie hlásiča v alarme.
Pre vzdialenú verifikáciu alarmu je možné nainštalovať ONVIF kamery, pri alarme aplikácia zobrazí online záber z miesta alarmu.

inim Fire App
Aplikácia generuje okamžité notifikácie smartfónu, vrátane šikovných hodiniek Apple watch. Inim fire cloud navyše môže odosielať informačné e-maily o zvolených udalostiach na nastavené adresy, ako prílohy k e-mailom môžu byť pripojené zábery z kamery pred alarmom a po alarme.

Na použitie aplikácie Inim fire je potrebná registrácia na stránke my.inimcloud.com a získanie identifikačného čísla, ktoré sa používa na prihlásenie systému EPS Previdia do služieb Inim fire cloud.

Inim fire cloud je teraz preložený aj do slovenčiny.

V mieste inštalácie je nutné IP pripojenie na Internet. Pevná IP adresa sa nepožaduje.

Aplikácia Inim fire je v českom jazyku a je zadarmo na stiahnutie:

Ukážky z aplikácie:

 
 
Oddělovač