Nová značka bezdrôtovej EPS

 V našom sortimente nájdete systémy doposiaľ známe ako Hyfire novo pod označením Libra. Do vypredania zásob na stránkach zostane aj systém Hyfire.

Z technického hľadiska nedochádza k žiadnej zmene, všetky komponenty sú rovnaké, softvér FirelEx je použiteľný na konfiguráciu systémov Hyfire i Libra.

Už desať rokov, od roku 2013, Vám ponúkame bezdrôtovú nadstavbu systémov elektronickej požiarnej signalizácie Hyfire, za ktorou od začiatku stál náš dodávateľ Sterling safety systems z UK. Systémy najprv pokrývali iba konvenčnú oblasť, od začiatku našej spolupráce s firmou Inim electronics a ich adresovateľnými ústredňami Fireloop a Previdia s kompatibilným protokolom na adresovateľnej linke, dokážeme ponúknuť plne adresovateľný bezdrôtový systém EPS. Naším prvým realizovaným projektom sčasti klasickej drôtovej, sčasti bezdrôtovej (hybridnej) EPS bolo pútnické miesto Svätá Hora pri Příbrami s viac ako 160 bezdrôtovými a 40 klasickými adresami. Inštalácia tam s kvalitným servisom realizačnej firmy spoľahlivo funguje dodnes.

Jednotlivé súčasti systému Hyfire sú certifikované podľa súvisiacich častí normy EN-54:
EN54-5 Teplotné hlásiče
EN54-7 Dymové hlásiče
EN54-11 Tlačítkové hlásiče
EN54 18 Vstupné/výstupné moduly
EN54-25 Rádiový prenos signálu
Všetky súčasti systému sú zahrnuté v Stavebnom technickom osvedčení (STO) nášho nového adresovateľného systému Previdia.

Od začiatku roku 2023 dochádza v tejto oblasti k zmene. Značka Hyfire a novo vzniknutá rovnomenná firma sa v krajine pôvodu stala vďaka inštaláciám EPS v najprestížnejších objektoch (príklady sú tu) tak významnú, že sa jej prestavitelia rozhodli používať ju iba na inštalácie v UK a systém pod značkou Hyfire v iných krajinách nepredávať. Firma Hyfire sa tiež stala členom skupiny Halma, kam patria aj u nás známe firmy Apollo, FFE, Advanced, Argus security.
Posledná menovaná firma Argus security, umiestnená v Terste v Taliansku, je skutočným vývojárom a výrobcom bezdrôtového systému Libra, ktorý pre rovnomennú firmu vyrába pod označením Hyfire.
Pokiaľ sa teda Hyfire rozhodol ísť svojou cestou inštaláciou a predaja iba v UK, Kelcom po dohode s Argus security bude pokračovať v predaji bezdrôtového systému pod originálnou značkou Libra.

Z technického hľadiska nedochádza k žiadnej zmene, všetky komponenty sú rovnaké, softvér FirelEx je použiteľný na konfiguráciu systémov Hyfire i Libra. Jediný rozdiel je odlišné označenie a logo na výrobku a na krabičke.

Na zmenu sme sa včas pripravili a pridali bezdrôtové komponenty s novým označením Libra do Stavebného technického osvedčenia nášho adresovateľného systému Previdia.

Na našich stránkach nájdete systém s novým označením Libra, do vypredania zásob na stránkach zostane aj systém Hyfire.

► Vysielače (translátory), konvenčné aj adresovateľné

► Hlásiče

► Moduly

► Sirény

► Prídržný dverný magnet

Na koniec uvádzame prehľad významnejších inštalácií bezdrôtovej EPS z komponentu Hyfire a veríme, že popularita bezdrôtovej EPS bude pokračovať aj s novou značkou Libra.

  • Pútnické miesto Svätá Hora, Příbram
  • Zámok Pardubice
  • Skanzen Kurim
  • Hotel Pacifik, Mariánske kúpele
  • Hotel Orion, Praha
  • Dom U Čiernej Matky Božej, Praha
  • Hotel Windsor, Špindlerov mlyn
  • Továreň Kayser, Moravská Třebová
  • Dom seniorov, Skutoč
  • Dom seniorov, Medziborí

 

 

 
 
Oddělovač