Nové sirény s majáky s certifikáciou EN54-23

 Súčasťou sady európskych noriem pre EPS EN54, (u nás STN EN54) je i norma EN54-23, ktorá definuje vlastnosti svetelných signalizačných zariadení pre EPS. Norma bola vydaná už 1.10.2010, ale od 1.1.2014 je záväzná pre novo inštalované systémy EPS.

Tradične je každá EPS vybavená signalizačnými a evakuačnému sirénami (certifikovanými podľa EN54-3), niekedy je signalizácia doplnená signalizačnými majákmy. Majáky boli považované za druhotnú signalizáciu a ich vlastnosti a použitie norma EN54 neriešila. Použitie a regulácia svetelnej výstražnej signalizácie a vznik normy EN54-23 vyžiadala legislatívne ochrana nedoslýchavých a hluchých používateľov a návštevníkov objektov vybavených spomínanú EPS a zvyšujúci sa počet ľudí používajúcich slúchadlá a konzumujúcich hlasnú hudbu.

Často sú majáky a svetelná signalizácia používané v hlučných priestoroch, kde akustická signalizácia môže zaniknúť a kde pracovníci nosia chrániče sluchu. Norma EN43-23 je od 1.1.2014 záväzná v miestach, kde je svetelná signalizácia primárna, nie doplnková k signalizáciu akustické. V tomto prípade musia mať všetky použité majáky preukázateľnou certifikáciu podľa tejto normy.

Norma definuje minimálne osvetlenie 0,4 lumenu / m2 (0,4 luxu), ktoré majáky a svetelná signalizácia musí zabezpečiť na podlahovej ploche chráneného objektu. Na projektantovi EPS je rozmiestniť majáky tak, aby boli splnené všetky požiadavky dané touto normou. V praxi to zvyčajne znamená nutnosť použitia vyššieho počtu majákov, než tomu bolo doposiaľ.

V súvislosti s touto požiadavkou sa v ponuke objavujú aj stropné majáky a základne pre hlásiče s integrovaným majákom, ktoré predtým neboli obvyklé. Ďalším dôsledkom platnosti nové normy je vyššia cena všetkých certifikovaných majákov, sirén s majákom a signalizačných zariadení, lebo každý výrobca v cene svojho produktu zohľadňuje cenu certifikácia v európskych skúšobniach.

V našej ponuke novo nájdete majáky a sirény s majákom s poznámkou "certifikácia podľa EN54-23" v rôznych prevedeniach a farbách za veľmi zaujímavú cenu.

 
 
Oddělovač