Praesidia sa teraz volá Previdia

 

Vážení zákazníci,

 

 

chceme vás upozorniť na premenovanie adresovateľných systémov Praesidia na Previdia. K zmene mena došlo z dôvodu ochrannej známky na meno Praesidia, vlastnené inou talianskou firmou, podnikajúce v inom odbore.

V sekcii Previdia teraz nájdete aj nový rad ústrední Previdia Compact. Zoznámte sa s najmenším modelom C050SG systému Previdia compact. Ten má jednu adresovateľnú kruhovú linku pre 64 adresovateľných zariadení. Ďalšie špecifikácie sa potom dočítate na stránke Previdia Compact C050SG.

 

 

 

 

 

 
 
Oddělovač