Pripojenie EPS Previdia na PCO HaZZ

 

Úspešne sme odskúšali komunikáciu ústrední Previdia s vysielačmi Radom a NAM pre spojenie s pulty centrálnej ochrany hasičského záchranného zboru.


K prevodu sériových formátov NAM / Radom - Previdia používame modul FireloopZDP232

Správnu komunikáciu s vysielačmi STX23A / F / D a SXS24F potvrdzuje toto Osvedčenie, vydané výrobcom Radom, Pardubice.

Správnu komunikáciu s vysielačom Raggae potvrdzuje tento Certifikát, vydaný výrobcom NAM system, a.s.

 

Súbor k stiahnutiu:

súbor .pdf

 
 
Oddělovač