ProReact EN analog

 Prvý a jediný kábel pre lineárnu teplotnú detekciu s certifikáciou EN54-22: 2015 nulovateľné lineárne hlásiče teplôt a s certifikáciou VdS.

Podobne ako ProReact digital, firma Thermocable certifikovala svoj product Proreact EN analóg, predstavujúce vyššiu úroveň lineárnej teplotnej detekcie, kedy pri aktivácii kábla nedochádza k jeho poškodeniu, ale po vychladnutí sa alarm vynuluje. Systém bol testovaný nemeckou skúšobňou VdS, ktorá vydala certifikát.
Pre inštalácie podľa VdS a EN54-22 musí byť použitá EN verzia kábla EN verzia riadiacej jednotky a EN verzia EOL jednotky.

 
 
Oddělovač