Séria kamier AI od Dahua

 Dahua AI séria produktov využíva najmodernejšiu AI technológiu, vrátane samoučiaceho algoritmu, ktorý primárne slúži pre rozpoznávanie ľudí a vozidiel. Cieľom je väčšia spoľahlivosť a presnosť pre užívateľov kamerového systému Dahua.

Kompletné portfólio Dahua AI obsahuje sieťové statické aj PTZ kamery, sieťové NVR rekordéry, servery a softvérovú platformu, a je určené k rozličným pokročilým aplikáciám ako:

 • rozpoznanie tvárí,
 • parkovací systém,
 • metadáta,
 • počítanie ľudí,
 • štatistiky dopravných dát,
 • a ďalšie.

 

Základnou funkciou AI série je Vyhľadanie tváre. Algoritmus automaticky vyhľadá tváre vo video obrazu a označí tváre k prípadným ďalším štatistikám.

Funkcia Ochrana perimetra významne zvyšuje presnosť a znižuje riziko falošných poplachov a požiadaviek pre výpočty objektových detekciou. Ochrana perimetra je založená na zákazníckej tvorbe zón v obrazu s obmedzením vstupu pre rôzne typy objektov, ako sú vozidlá či chodci. Kombináciou pokročilých AI analýz a poplachov v reálnom čase zobrazených na obrazovke alebo v mobilnej aplikácii významne znižuje systémové požiadavky a zvyšujú efektívnosť dohľadového systému.

Funkcia Počítanie ľudí využíva vyspelú technológiu spracovania obrazu. Kamera páruje túto informáciu s samoučiacim algoritmom, analyzuje a detekuje postavy, následne cieľové objekty sleduje v reálnom čase. Systém umožňuje štatistiky pre každý individuálny vchod a východ s presnosťou výpočtov až 95%.

Kamery v našom sortimente:

 • IPC-HFW5241TP-ASE-0280B
 • IPC-HDBW5241RP-ASE-0280B
 • IPC-HDBW5241RP-ASE-0280B-BLACK
 • IPC-HDBW5241EP-ZE-27135-BLACK
 • IPC-HFW5241TP-ASE-0280B-BLACK
 • IPC-HFW5241EP-ZE-27135-BLACK
 
 
Oddělovač