Evakuačný rozhlas Inim Previdia Vox

02. 02. 2024

 S novým rokom prinášame do nášho sortimentu novinku v oblasti ozvučovacích a evakuačných rozhlasov.

Rad ústrední EPS Previdia (Previdia Max a Previdia Compact) bol rozšírený o nové jednotky Previdia Ultra, Previdia Vox a Previdia Ultravox, podporujúce inštaláciu ozvučovacieho a evakuačného rozhlasu. Systém je certifikovaný podľa EN54-16. Všetky ponúkané reproduktory sú certifikované podľa EN54-24.

 

Je to jedinečný koncept spájajúci požiarnu signalizáciu a evakuačný rozhlas v jednom systéme zaisťujúcom požiarnu bezpečnosť objektu.

https://www.kelcom.cz/inim-electronics-previdia-vox-7280.html

 

 

 

Celá skupina Previdia bola recertifikovaná na TZŮS, ktorý 12.12. 2023 vydal certifikát Systém elektrickej požiarnej signalizácie, verejného ozvučenia a evakuačného rozhlasu Previdia.

Zoznam systémových komponentov bol pri recertifikácii doplnený o nové moduly pre ER, rad reproduktorov, nový systém bezdrôtového rozšírenia FireVibes i často používaných výrobkov tretích strán

 

 

 

Novinkou v oblasti certifikácií je aj vydanie Schvaľovacieho listu Správy železníc pre náš rad ústrední Previdia compact.

Odbor zabezpečovacej a telekomunikačnej techniky Správy železníc vydal "Súhlas s použitím výrobku EPS Previdia Compact na železničnej dopravnej ceste vo vlastníctve štátu" a "Schvaľovací list technických podmienok pre výrobok EPS Previdia Compact".

Vydaniu Súhlasu predchádzala niekoľkomesačná skúšobná prevádzka na žst. Bolehošť neďaleko Hradca Králové .

Záverečné kladné hodnotenie skúšobnej prevádzky poukázalo na ideálne využitie na výmenu dosluhujúcich konvenčných systémov EPS v objektoch Správy železníc.

 

 
 
Oddělovač