Nový bezdrôtový systém FireVibes

19. 02. 2024

 Vymenili sme bezdrôtový systém Hyfire za novinku

Translátory pre 128 bezdrôtových adries teraz priamo na linke s protokolom inim.

 Expandéry umožňujú rozšírenie dosahu signálu a vytvorenie redundantnej siete, ktorá ponúka alternatívne trasy v prípade poruchy expandéra. (princíp mesh siete).

Bezdrôtová komunikácia je založená na dvojsmernej duálnej kanálovej technológii schopnej dosiahnuť vzdialenosť až 200 metrov medzi vysielačom/expandérom a hlásičmi a až 1000 metrov medzi vysielačom a expandérom.

Programovanie pomocou grafického intuitívneho softvéru FireVibes štúdio lokalizovaného do češtiny.
Bezdrôtové spojenie medzi PC a vysielačom EWT100

Viac tu:

www.kelcom.sk/inim-electronics-ewt100-7324.html

 
 
Oddělovač