Dega

Dega
 

DEGA NBC-EL-.. 

Výrobca: Dega
na objednávku
 Přídavný senzor 
Přídavný snímač DEGA  

DEGA NBM-CL-.. 

Výrobca: Dega
na objednávku
 Přídavný senzor DEGA
Přídavný snímač DEGA  

DEGA NBP-CL-.. 

Výrobca: Dega
na objednávku
 Přídavný senzor DEGA
Přídavný snímač DEGA  
 

DEGA05-2-AC-.. 

Výrobca: Dega
na objednávku
 Detektor metanu (zemní plyn, bioplyn, CNG)
Detektor DEGA  

DEGA05-2-AC-.. 

Výrobca: Dega
na objednávku
 Detektor kysličníku uhelnatého (CO)
Detektor DEGA  

DEGA05-2-AC-.. 

Výrobca: Dega
na objednávku
 Detektor butanu (butan, propan-butan, LPG)
Detektor DEGA  
 
 
Oddělovač