Ronyo

 

FLA-06

Výrobca: Ronyo
do 30 dní
Akcelerační detektor pro Varya/Merya/Anarya system
Ronyo FLA-06  

FLE-08-0

Výrobca: Ronyo
do 30 dní
Expander pro Varya/Merya/Anarya systém
Ronyo FLE-08-0  

FLG-06

Výrobca: Ronyo
do 30 dní
Akcelerační magnetický detektor pro střežení vrat
Ronyo FLG-06  
 

FLM-05

Výrobca: Ronyo
do 30 dní
Monitorovacia jednotka pre Varya/Merya/Anarya systém
Ronyo FLM-05  

FLU-05

Výrobca: Ronyo
do 30 dní
Centrální jednotka pro Varya/Merya/Anarya systém
Ronyo FLU-05  

PLATE T09

Výrobca: Ronyo
do 30 dní
Montážní podložka z nerezové oceli pro FLM-05, 200x30x3mm  
Ronyo PLATE T09  
 

PLATE T13

Výrobca: Ronyo
do 30 dní
Montážní podložka z nerezové oceli pro akcelerační detektory, 52x163x2mm
Ronyo PLATE T13  

PLATE T14

Výrobca: Ronyo
do 30 dní
Montážní podložka z nerezové oceli pro akcelerační detektory, 85x163x2mm
Ronyo PLATE T14  

PLATE T15

Výrobca: Ronyo
do 30 dní
Montážní podložka z nerezové oceli pro akcelerační detektory, 150x163x2mm
Ronyo PLATE T15  
 
 
Oddělovač