Speciální funkce ústředen Power

ústředna DSC Power
03. 05. 2011

Kontrola užívání léků pomocí zabezpečovacích ústředen DSC Power

Kvalita života se i za přispění moderní medicíny zvyšuje a díky tomu se naše populace dožívá stále vyššího věku. S věkem ale rostou zdravotní potíže a proto je stále nutnější být o našich stárnoucích rodičích informováni. Toto nám pomůže řešit moderní zabezpečovací technika.

Do zabezpečovacích ústředen značky DSC řady Power totiž byla implementována řada funkcí, které nám, kromě těch standardních “hlídacích”, umožní kontrolovat například pravidelné užívání léků.

 

Popis funkce hlídání pravidelného užívání léků či injekcí pro ústřednu POWER

U pacienta je hlídána pravidelnost užívání daných léků. Systém je založen na hlídání krabičky pro umístění léků. Víko krabičky je osazeno magnetickým kontaktem (drátový / bezdrátový). Magnet je zapojen do zabezpečovací ústředny POWER verze 3.0 a vyšší na samostatnou zónu (typ okamžitá), která je přihlášena do samostatného bloku. Na ústředně je nastaven cyklus nepravidelnosti na hodiny a čas této nepravidelnosti je nastaven na požadovanou frekvenci užívání léků (nastavitelný interval 1 – 255 hodin).

Signál o chybě v užívání léků je přenášen samostatným přenosovým kódem z daného bloku na bezpečnostní agenturu. Možnost přenosu pomocí SMS přes GSM bránu. Automatický CID bude ještě dořešen pomocí upgrade GSM brány. V pulsních formátech je posílání SMS zajištěno. SMS umožňují zasílat všechny GSM brány, která umí překládat zprávu z telefonního komunikátoru ústředny na SMS.

Doplnění léků je z hlediska neporušení časů užívání, optimální v čase užívání. V případě, že k doplnění dojde mimo tento interval, nebude možné zajistit hlídání užívání v požadovaném nejbližším intervalu. Pro obnovení správného časování je třeba dodržet správný čas dalšího užívání.

 

Příklady

Pacient užívá léky v pravidelných intervalech 8 hodin: (8-16-24)

 • nepravidelnost nastavena na 8 hodin
 • pacient otevírá krabičku s léky v 8.01, 8.02 krabičku zavírá
 • pacient má čas pro užití léků do 17.00 hodin. V tento čas odchází zpráva o nepravidelném užití léků na bezpečnostní agenturu. (popřípadě SMS)
 • v případě, že pacient užije léky včas, časovač se nuluje a začíná běžet čas nový
 • čas je vždy počítán od začátku celé hodiny!
 • v případě potřeby lze čas nepravidelnosti prodloužit pro větší časovou toleranci v užívání léků

Pacient užívá léky v pravidelných intervalech 12 hodin: (8-20)

 • nepravidelnost nastavena na 12 hodin
 • pacient otevírá krabičku s léky v 8.01, 8.02 krabičku zavírá
 • pacient má čas pro užití léků do 21.00 hodin. V tento čas odchází zpráva o nepravidelném užití léků na bezpečnostní agenturu. (popřípadě SMS)
 • v případě, že pacient užije léky včas, časovač se nuluje a začíná běžet čas nový

Doplnění léků - například pro variantu 8 hodin: (8-16-24)

 • Léky doplňujeme v 10.01
 • 16. hodinu si musí pacient hlídat sám, protože zpráva by byla odeslána až v 19.00
 • po odběru v 16.00 se vše vrací do nastavených časů
 
 
Oddělovač