Kamerový systém parkoviště

Parkoviště Hl. n. Praha
05. 04. 2011

Parkoviště Hlavního vlakového nádraží v Praze - rekonstrukce kamerového systému

Popis realizace: Venkovní parkoviště se nachází na střeše objektu Hlavního nádraží v Praze a obsahuje rovněž kryté parkoviště o třech nadzemních podlažích. Je umístěné pod pražskou magistrálou, která prochází v bezprostřední blízkosti objektu Hlavního nádraží.

Předmět díla: Rekonstrukce systému CCTV a příprava datového rozvodu pro potřeby nového parkovacího systému a telefonie. Součástí projektu byla i rekonstrukce osvětlení.

Investor: VINCI Park CZ a.s.
Realizace: RT plus s.r.o.

Termín realizace: 21. 4. 2010 – 30. 7. 2010
 

Výchozí bod

V rámci rekonstrukce měl být nahrazen stávající analogový kamerový sytém instalovaný před více jak osmi lety. Zadání předpokládalo kompletní výměnu morálně zastaralých analogových kamer (Panasonic) a celého pracoviště obsluhy. Komplex parkoviště na Hlavním nádraží měl zároveň získat výrazné rozšíření obrazového pokrytí. Díky rozhlehlosti, členitosti a požadavkům investora na kvalitu obrazu a záznamu byl navržen kamerový systém složený ze 33 ks IP kamer (nemluvě o dalších kamerách sloužících pro potřeby vlastního parkovacího systému).

Stáhnout obrázek v plném rozlišení (228 KB)

 

Volba technologie

Projekt počítal s propojením kamer do jednotlivých patrových rozvaděčů (IDF nástěnné rozvaděče) a optickým propojením do hlavního datového rozvaděče (MDF stojanový rozvaděč). Již ve fázi projektování byly vybrány rozváděče firmy SCHRACK. Hlavní datový rozvaděč (MDF) byl přemístěn do nového centrálního pracoviště obsluhy parkoviště, zřízeného na střeše Hlavního nádraží v Praze (na venkovní parkovací ploše). Kamery jsou do patrových rozvaděčů (IDF) propojeny systémem nově instalované strukturované kabeláže kategorie 6. Ta byla zároveň využita i pro potřeby provozu nového parkovacího systému.

Napájení všech podružných rozvaděčů stejně jako hlavního datového rozvaděče je zálohováno UPS instalovanou vždy přímo v daném rozvaděči. Kamery jsou napájeny přes PoE switche (Allied Telesis AT-FS750/24POE) po datovém rozvodu. UPS v případě výpadku proudu zajišťují napájení kamer i samotného PoE switche sloužícího k zajištění datových přenosů.

 

Požadavky na realizaci

Jedním z požadavků investora bylo zachování vzhledu nově rekonstruovaných prosklených věží, které tvoří dominantu venkovní plochy. Veškeré instalace úložných systémů a kabeláže byly proto co nejcitlivěji zasazeny do pláště těchto věží, aby co nejméně rušily jejich architektonické vyznění.

Před finálním výběrem kamer montážní firma RT Plus s.r.o. provedla důkladné místní kamerové zkoušky s představiteli investora. Zde bylo použito několik typů IP kamer od různých výrobců (Panasonic, AXIS, ACTi, SONY a SANYO). Na základě těchto zkoušek, provedených v reálných podmínkách krytého parkoviště, byly nakonec vybrány kvalitní IP kamery SANYO VCC-HD2300P. O jejich výběru rozhodla hlavně vysoká kvalita obrazu a dobrá kompenzace protisvětla. Všechny kamery jsou uloženy ve venkovních vyhřívaných krytech HAY METRO 230.

Stáhnout obrázek v plném rozlišení (264 KB)

 

Hardware a software

Výběru kamer odpovídá také záznamový hardware. Bylo použito PC v konfiguraci s Intel Quad Core, 16TB HDD, Win7, 2 x LCD 22" NEC. Pro záznam byl použit software Ksenos Prime IP32. Jde o SW pro 36 IP kamer od finského výrobce. Ještě před finálním nasazením vybraného SW byly kamery odzkoušeny. Následně byl program odladěn a byla rozšířena jeho podpora ke kamerám SANYO konkrétního typu. Finální integrace probíhala po síti přes zajištěné připojení, přičemž kamery po celou dobu neopustily pražské sídlo montážní firmy. O úspěšnosti uvedeného postupu nejlépe svědčí skutečnost, že po provedení montáže kamerového systému nedošlo k žádným problémům s kompatibilitou.

 

Kabeláž

Významné části kabelových tras bylo nutné vést pod vlastní parkovací plochou. Příprava kabeláží v části venkovního parkoviště byla proto podmíněna skladbou povrchu (převážně asfaltové povrchy) a nutnými technologickými postupy, které byly odsouhlaseny majitelem budovy a parkovací plochy.
Pro přípravu kabeláže bylo použito cca 1 500 m optického osmivláknového kabelu a cca 6 100 m FTP LSOH datové kabelu. Připraveno bylo cca 2 500 m kabelových tras.

Stáhnout obrázek v plném rozlišení (284 KB)

 

Úskalí projektu

Náročnost celé montáže zvyšoval požadavek investora provést vše za běžného provozu parkoviště s minimálními vlivy na uživatele i provozovatele popsané parkovací plochy. Pro montážní firmu to znamenalo nutnost zvládnout přípravu a instalaci nové strukturované kabeláže (metalického i optického vedení) a současně také probíhající rekonstrukci osvětlení za uvedených podmínek.

 

Závěrem

Díky zkušenostem firmy RT Plus s.r.o. se podařilo vše zvládnout ke spokojenosti investora s minimalizací vlivu montážních prací na chod parkoviště. Následná instalace kamer a jejich oživení zabrala z celé doby realizace zhruba 10 dní. I přes nepříznivé počasí (všichni máme ještě v paměti loňské vydatné deště), které zpomalovalo přípravy kabeláží, bylo vše dokončeno a předáno v předem domluvených termínech.

 
 
Oddělovač