Realizace EPS Technoparku Pardubice

Technopark Pardubice
18. 03. 2011

Představujeme Vám realizaci požárních systémů v lokalitě Technopark Pardubice. Jedná se o nově vybudovaný rozlehlý komplex budov s kancelářskými a skladovými prostory k pronájmu.

V projektu byly nasazeny 4 ústředny AFD2020 a 5 tabel obsluhy AFD2001, to vše zapojené v optické síti. Celkem bylo použito 450 automatických hlásičů, 90 tlačítkových hlásičů a 70 sirén. Celý systém je připojen na PCO HZS Pardubice.

Technopark Pardubice

Místem trvalé obsluhy je malá budova u hlavního vjezdu do areálu. Ideální konfigurace pro několik ústředen AFD2020 spojených do sítě tvořené optickými kabely s jednotlivými ústřednami v jednotlivých budovách a s tablem obsluhy umístěným v místě trvalé obsluhy.

ústředna DSC AFD2020

 

Mezi jednotlivými budovami byly uložené pouze optické kabely. Délky jednotlivých linek se ideálně vešly do povolených 2000 m. Vzdálenosti mezi ústřednami tak byly díky optickému spojení bez omezení.

tablo DSC AFD2001

 

 

 

 

 

 

 

Systém je mimo připojení k PCO HZS vybaven telefonním komunikátorem s hlasovým výstupem FC450PSTN, který všechny události přenáší na mobilní telefony odpovědných pracovníků Technoparku.

 

Instalaci realizoval a servis provádí KELCOM Pardubice.

 
 
Oddělovač