Profil firmy KELCOM International, spol. s r.o.

 

KELCOM International spol. s r.o. bola založená v roku 1991. Hlavné aktivity distribučnej firmy v prvých rokoch jej činnosti na českom trhu sa zameriavala na komplexné služby klientom a spočívali v širokej ponuke služieb v oblasti ochrany majetku a osôb. Do predchádzajúcej doby takmer neznámy pojem elektronického zabezpečenia sa dostal do povedomia širokej verejnosti taktiž vďaka úspešnej spolupráci s motážnymi firmami KELCOM International poskytujúcimi služby po celom území Českej  ale aj Slovenskej republiky.

 

V oblasti zabezpečovacej techniky bola najvýznamnejším obchodným partnerom od samého začiatku kanadská firma DSC Digital Security Controls. KELCOM International, spol. s r.o. je dovozca a zároveň autorizovaný distribútor systémov DSC poverený schvalovaním výrobkov pre Českú republiku a Slovenskú republiku. Medzi ďaľšieho významného obchodného partnera v oblasti kamerových systémov patrí nemecký výrobce Basler. V oblasti domovýích dorozumievacích systémov se jedná o systémy Videx.

Rok 1998 bol počiatkom pre vlastné obchodné aktivity v Slovenskej republike prostrednictvom dcérskej firmy s obchodným názvom DSC Slovensko. Ciele firmy nie sú nemalé, ponúknuť zákazníkom služby a produkty v rovnakej miere a kvalite aká se dostáva našej klientele v ČR.

V našom sortimente nájdete zabezpečovacie, prístupové, protipožiarne systémy, systémy obvodovej ochrany (perimetria), kamerové systémy, digitálne záznamy a domové dorozumievacie systémy. Cielom našej firmy je ponúkať produkty najvyžšej kvality a tiež zaistiť najvyžšiu kvalitu poskytovaných služieb.

 

Prečo nakupovať výrobky od firmy KELCOM International

 • Ponúkame kvalitné výrobky v oblastiach EZS, CCTV (Close Circuit Television - uzavreté kamerové okruhy) a ONVS (Open Network Video Solutions - otvorené sieťové video riešenia), EPS, prístupových systémov, obvodovej ochrany a domových systémov
 • Náš sortiment výrobkov pokrýva celú oblasť od malých pre rodinné domy až po komplexné integrované systémy pre náročné aplikácie
 • Pomáhame s návrhom systému, s výberom najlepšieho riešenia s ohľadom na ekonomickú náročnosť zakúpenia a následnej prevádzky
 • Zaisťujeme zdarma technickú podporu po telefóne, školenia
 • Ponúkame jednotlivé komponenty a tiež celé systémy
 • Snažíme sa ponúkať produkty zodpovedajúce najmodernějším terndom a požiadavkám

Na našom trhu zastupujeme nasledujúcich výrobcov

 • elektronické zabezpečovacie systémy DSC, Visonic, Jablotron
 • systémy kontroly prístupu Kantech, Videx, XPR
 • komunikačné systémy SUR-GARD
 • domové dorozumievacia systémy Videx, Amplyvox
 • prístupový a docházkový systém Aktion
 • elektronické požiarne systémy DSC, Lites
 • kamerové systémy Basler, HUNT Electronic, C-MAX pre oblasť analogových i sieťových riešení
 • záznamové zariadenia CTR, HUNT Electronic
 • CCTV príslušenstvo KPZ elektronik, Metel
 • obvodová ochrana SENSTAR - STELLAR

Ponuka služieb distribútora v Bratislave

 • technické školenia
 • mimoriadne konzultácie
 • telefonická technická pomoc
 • spolupráca pri návrhoc systémov
 • materiály v českom jazyku

Ponuka služieb montážnym firmám

 • komplexné služby v oblasti zabezpečenia
 • návrh
 • montáž
 • záručný a pozáručný servis

 

 
Oddělovač