Knihovna v areálu Vertex

Knihovna města Hradce Králové
02. 07. 2012

Přinášíme Vám čerstvé informace o nově dokončené realizaci EPS systému, jehož jsme byli hlavním dodavatelem. Jedná se o projekt Knihovny města Hradce Králové, která je součástí Centra pro celoživotní vzdělávání.

Budova se nachází v centru města a vznikla z rekonstrukce bývalé továrny Vertex podle projektu arch. Davida Vávry, známého např. z televizního cyklu Šumná města. Rozhovor s panem architektem Vám prozradí více o myšlence celé rekonstrukce.

 

 

V systému byl použit požární systém DSC AFD2000. Vzhledem k množství uskladněných knih a dokumentů zvolil projektant použití nasávacích hlásičů s laserovou detekcí ILS-2 od výrobce Xtralis. Pod stropy skladových prostor je instalováno téměř 700 metrů potrubí, ze kterého 9 jednotek ILS-2 nepřetržitě nasává vzorky vzduchu a sleduje přítomnost byť jen minimálního množství kouře. Na vše dohlíží řídící ústředna AFD2020.

Výhodou nasávacích hlásičů ILS-2 je

  • laserová detekce kouře
  • dvoukanálová detekce kouře
  • dvě vstupní trubice

Pro zajímavost přinášíme několik fotografií objektu, který se nachází před dokončením.

Přehled test

 
 
Oddělovač