Protectowire Fire Systems

Protectowire Fire Systems
 

PHSC-155-EPC.. 

na objednávku
Teplotný kábel bez nosného lanka
Teplotní kabel PHSC-150-EPC  

PHSC-190-EPC.. 

na objednávku
Teplotný kábel bez nosného lanka
Teplotní kabel PHSC-190-EPC  

PHSC-280-EPC.. 

na objednávku
Teplotný kábel bez nosného lanka
Teplotní kabel PHSC-280-EPC  
 

PHSC-356-EPC.. 

na objednávku
Teplotný kábel bez nosného lanka
Teplotní kabel PHSC-356-EPC  

PWG-01 

na objednávku
Vyhodnocovacia jednotka pre teplotný kábel Protectowire
Jednotka PWG-01  

PWG-08 

na objednávku
Vyhodnocovacia jednotka pre teplotný kábel Protectowire
Vyhodnocovací jednotka PWG-08  
 
 
Oddělovač