Topná sezóna - skryté nebezpečí

Detektor CO ochrání Váš domov
07. 12. 2011

Topná sezóna - skryté nebezpečí pro život!

Jedovatý oxid uhelnatý (CO) vzniká nedokonalým spalováním, ať již dřeva, uhlí v kamnech na pevná paliva, nebo plynu v plynových spotřebičích, které nemají dostatek vzduchu pro bezpečný provoz.

 
Nebezpečí nedokonalého spalování a únik CO zvyšuje instalace moderních oken a dveří, které svým  těsněním zabraňují vstupu vzduchu do prostoru odkud je nasáván do spotřebiče. Dřívější normy a předpisy, které definovaly objem prostoru nutného pro bezpečný provoz, nepředpokládaly tak dokonalé těsnění dveří a oken. Vycházely z předpokladu průniku vzduchu přirozenou nedokonalostí tehdejších oken vybavených maximálně tzv. kovotěsem. Rovněž instalace moderních výkonných digestoří dovede zcela obrátit tah komína a do obytných místností tak začnou proudit spaliny plné CO!

Oxid uhelnatý je plyn bez zápachu, lehčí než vzduch a proto se shromažďuje ve vyšších vrstvách místnosti. Jeho účinky  na lidský organismus jsou velmi rychlé a často končí tragicky.
Ochrana před tímto tichým zabijákem spočívá v trojím opatření:

  1. pravidelná kontrola spotřebiče odborným servisem,
  2. větrání místností, kde je spotřebič umístěn,
  3. obytné prostory související s plynovým spotřebičem nebo i kamny a krby na pevná paliva vybavit detektorem oxidu uhelnatého.

Kidde 900

 

 

Kidde 900 - detektor CO
Tento detektor zobrazuje na displeji aktuální koncentraci CO a  akusticky hlásí překročení bezpečné hranice.

 

 

 

Detektor WS4913 je bezdrátový CO detektor od výrobce DSC. Lze jej využít pro ústředny ALEXOR a POWER. Výhodou oproti autonomním detektorům je možnost zapojení do zabezpečovacího systému, čímž se zvyšuje účinnost ochrany. Detektor při zaznamenání výskytu CO začne hlásit poplach pomocí integrované sirénky a vestavěné LED. Také je schopen přivolat vzdálenou pomoc, např. pomocí SMS zprávy nebo zavoláním. Ochrání tak rodinu před skrytým nepřítelem.

WS 4913 - Bezdrátový CO detektor od DSC

 

Díky detektoru CO si všichni obyvatelé takto zabezpečeného domova užijí teplo rodinného krbu, a bez jedovatých látek. Letošní Vánoce tak mohou být otravné jen nevhodnou dárkovou nadílkou, případně návštěvou nevítaného hosta :)

 
 
Oddělovač