Senstar

 

FlexPI

Výrobca: Senstar
na objednávku
 Detekčný systém pre stráženie budov 
Senstar FlexPI  

Flexzone

Výrobca: Senstar
na objednávku
Digitálny plotový detekčný systém s presnou lokalizáciou narušenia
Senstar Flexzone  

Flexzone

Výrobca: Senstar
na objednávku
Digitální plotový detekční systém s přesnou lokalizací narušení 
Senstar Flexzone  
 

Flexzone

Výrobca: Senstar
na objednávku
Digitální plotový detekční systém s přesnou lokalizací narušení 
Senstar Flexzone  

Flexzone

Výrobca: Senstar
na objednávku
Digitální plotový detekční systém s přesnou lokalizací narušení 
Senstar Flexzone  
 
 
Oddělovač