Systém EPS PRAESIDIA

 Vážení zákazníci,

predstavujeme Vám nový modulárny EPS systém PRAESIDIA od Inim Electronics.

 

Praesidia je robustný modulárny EPS systém ktorý umožňuje konfigurovať zostavu presne podľa požiadaviek na konkrétny systém EPS alebo SHZ (max. 24 kanálov).

 

 

Jednoduchá rozšíriteľnosť

Jednoduchá rozšíriteľnosť a modularita umožňuje rast systému podľa potrieb chráneného objektu. Praesidia môže pozostávať z jednej až zo 4 skríň tvoriace jeden spoločný systém obsahujúci až 32 vnútorných IFM modulov (linkové moduly, I / O moduly, moduly pre riadenie hasenie atď.) A 8 FPM modulov umiestnených v dvierkach jednotlivých skríň (záložný CPU moduly, LED zobrazovacie moduly atď.)

 

Dotykový displej

Vďaka farebnej dotykovej klávesnici je teraz konfigurácia, ovládanie a údržba systému Praesidia extrémne jednoduchá. Dotykový displej je o rozmeroch 7 ", a má až 65 000 farieb. Na displeji je možné vykonávať verifikáciu alarmu pomocou ONVIF kamier a lokalizovať alarm pomocou pôdorysných máp.

 

Komponenty k systému PRAESIDIA:

 • Praesidia 216 - základné ústredňa EPS Praesidia
 • IFM4IO - modul 4 vstupno / výstupných kanálov
 • IFM16IO - modul 16 vstupno / výstpních kanálov
 • IFMNET - modul pre pripojenie ústredne Praesidia do siete Hornet
 • IFMLAN - modul pre pripojenie ústredne Praesidia do siete LAN, RS232 a RS485
 • IFM4R - modul 4 bezpotenciálových reléových výstupov
 • IFM24160 - napájací zdroj pre systém Praesidia
 • IFM2L - modul dvoch adresovateľných liniek pre ústredňu Praesidia
 • IFMDIAL - modul telefónneho komunikátora
 • IFMEXT - modul hasenia 
 • FPMCPU - zobrazovacia a CPU jednotka
 • FPMLED - signalizačná LED tablo
 • FPMEXT - signalizačné tablo pre 5 modulov hasenie IFMEXT
 • PRCAB - prídavná skriňa systému Praesidia

 

Základné údaje nájdete v katalógovom liste.

Podrobnosti a informácie o moduloch a systéme Praesidia nájdete v katalógu.

 

 
 
Oddělovač