Lineárny dymový klásič Fireray3000

 Obľúbený hlásič na použitie vo výškach, kde už nie je možné použiť bodové dymové hlásiče. Na rozdiel od odrazných hlásičov (Fireray5000, Firebeam) má užší detekčný lúč, stačí mu teda užší priehľad medzi vysielačom a prijímačom.

Navyše nie je ovplyvnený odraznými plochami okien, plechových konštrukcií a pod. Vzdialenosť prijímač - vysielač je až 120 m.

Do vypredania zásob ponúkame za exkluzívnu cenu 13.097 Kč bez DPH.


Prídavný hlásič Fireray3000/s
Prídavný pár vysielač - prijímač na pripojenie k riadiacej jednotke Fireray3000

Do vypredania zásob ponúkame za exkluzívnu cenu 11.102 Sk bez DPH.

 
 
Oddělovač